• Câu hỏi 45 lúc 17-11-2015 08:15 (1013 lượt xem)

  Theo thông tin em được biết thì nhà trường vừa ban hành quy định mới về đánh giá kết quả rèn luyện, xin cho em biết về thời gian hiệu lực và nội dung quy định mới khác gì với quy định củ?

 • Lê Quang Bình lúc 2015-11-17 08:15:17

  Ngày 12/8/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, căn cứ vào đó ngày 30/10/2015, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 2291/QĐ-ĐHSPKT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy tại trường.

  Quyết định 2291 có hiệu lực áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2015-2016.

  So với quyết định đánh giá điểm rèn luyện đã ban hành trước đây tại trường (quyết định 354) thì có các nội dung được thay đổi đáng chú ý như sau:

  1. Tổng điểm của 5 nội dung đánh giá được thay đổi (Nội dung ý thức học tập từ 30 điểm xuống còn 20 điểm; nội dung ý thức công dân tăng từ 15 lên 25 điểm)
  2. Phân loại Điểm rèn luyện được thay đổi (bỏ loại Trung bình khá và phân lại phổ điểm xếp loại)
  3. Bảng điểm đánh giá kèm theo quyết định được chi tiết hơn và cụ thể hơn

  Các bạn sinh viên có thể check Email SV để xem quyết định hoặc truy cập trang web sao.hcmute.edu.vn để xem chi tiết


  1 tập tin đính kèm
  2291.pdf Download