• Câu hỏi 43 lúc 08-05-2015 10:49 (641 lượt xem)

    Em đã tham gia hoạt động thiện nguyên A, do Đoàn khoa X tổ chức cách đây 1 tuần. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại em chưa thấy điểm CTXH của mình có trên trang online. Giờ em phải làm sao?

  • Lê Quang Bình lúc 2015-05-08 10:49:16

    Đầu tiên em liên hệ Đoàn khoa X, phản hồi thông tin hiện nay em chưa có điểm CTXH, hỏi Đoàn khoa X nguyên nhân tại sao chưa có điểm. Nếu Đoàn khoa X chưa cung cấp bảng điểm cho Văn phòng khoa hoặc Đoàn trường để ghi nhận thì đề nghị Đoàn khoa X mau chóng cung cấp bảng điểm để ghi nhận điểm. Trường hợp nếu Đoàn khoa X đã cung cấp danh sách điểm cho Văn phòng khoa hoặc Đoàn trường mà chưa có điểm, SV liên hệ trực tiếp bộ phận phụ trách điểm CTXH của phòng CT HSSV để được hướng dẫn giải quyết.