• Câu hỏi 42 lúc 08-05-2015 10:42 (540 lượt xem)

  Em là lớp trưởng, em có thể tổ chức hoạt động thiện nguyện cho lớp em để tính điểm công tác xã hội được không? Em sẽ phải làm như thế nào?

 • Lê Quang Bình lúc 2015-05-08 10:42:19

  Trước hết em phải thực hiện kế hoạch tổ chức chương trình, có ý kiến của Ban chủ nhiệm khoa đồng ý chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của lớp.

  Thực hiện biểu mẫu CTXH-BM2 về thông tin hoạt động CTXH và lập danh sách SV tham gia gởi về Văn phòng Khoa hoặc Đoàn trường trước 15 ngày tính từ ngày tổ chức hoạt động.

  Tổ chức hoạt động thiện nguyện, Lớp trưởng chấm công các bạn SV tham gia theo biểu mẫu CTXH-BM3, xin ý kiến của Ban chủ nhiệm khoa thống nhất bảng điểm.

  Nộp bảng điểm (chấm công) về Văn phòng khoa hoặc Đoàn trường để ghi nhận điểm các bạn SV tham gia trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày diễn ra hoạt động.