• Câu hỏi 40 lúc 08-05-2015 10:39 (487 lượt xem)

    Thời gian để thực hiện tích lũy ngày CTXH trong khóa đào tạo như thế nào?.

  • Lê Quang Bình lúc 2015-05-08 10:39:05

    Việc tích lũy ngày CTXH của SV được thực hiện trong suốt khóa học; SV tự quyết định thời gian hoàn tất việc tích lũy số ngày CTXH. Nhà trường khuyến cáo SV không nên để dồn vào cuối khóa.

    SV tích lũy đủ số ngày CTXH theo quy định, mới được xét công nhận tốt nghiệp.