• Câu hỏi 34 lúc 10-04-2015 10:34 (1166 lượt xem)

    Em thấy trong chương trình đào tạo của em có 1 môn học mới tương đương 2 môn học có trong CTĐT. Vậy nếu em học môn học mới và đạt thì có được xem đạt 2 môn học cũ không? Sinh viên 10119055@...

  • ThS. Phạm Thị Thu Sương lúc 2015-04-10 10:34:08

    Được phép. Tuy nhiên những trường hợp này em nên hỏi lại Khoa quản môn học để đảm bảo tương đương trên là đúng.