• Câu hỏi 33 lúc 10-04-2015 10:33 (631 lượt xem)

     Có cách nào xóa môn học sau khi hết thời gian ĐKMH?

  • ThS. Phạm Thị Thu Sương lúc 2015-04-10 10:33:09

    Thời gian đăng ký môn học 1 tuần và thời gian điều chỉnh 1 tuần. Trong thời gian này sinh viên có thể thay đổi thời khóa biểu của mình, nếu em xóa môn học thì không phải đóng học phí. Tuy nhiên, một số môn học như thực tập không được xóa. Sau thời gian trên sinh viên rút môn học phải đóng học phí, điểm nhập là RT (không tính điểm). Những trường hợp đặc biệt xin xóa môn học sau thời gian điều chỉnh, sinh viên làm đơn xin ý kiến của Khoa và Phòng Đào tạo.