• Câu hỏi 31 lúc 10-04-2015 10:31 (1101 lượt xem)

    Em đã hoàn tất chương trình học. Vậy khi nào em nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời?

  • ThS. Phạm Thị Thu Sương lúc 2015-04-10 10:31:51

    Một năm phòng Đào tạo tiến hành 4 đợt xét tốt nghiệp: tháng 3, 6 , 9, 12. Nếu em hoàn tất chương trình đào tạo vào cuối tháng 1 thì em sẽ được xét tốt nghiệp vào tháng 3, tương tự các trường hợp khác. Sau ngày họp xét tốt nghiệp cộng thêm 1 tuần để sinh viên hoàn tất học phí, nhà trường ký quyết định tốt nghiệp. Trong khoảng 2 tuần sau đó, phòng Đào tạo sẽ in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên. Như vậy dự kiến 3 tuần sau ngày họp xét tốt nghiệp, sinh viên sẽ đến nhận các giấy tờ trên tại Phòng Quan hệ công chúng và doanh nghiệp.  
    Nếu sinh viên có nhu cầu cần in bảng điểm tốt nghiệp sớm thì có thể đăng ký in tại phòng Đào tạo và xin xác nhận đã hoàn tất chương trình học (sinh viên tự soạn mẫu đơn).