• Nguyễn Văn dũng lúc 19-11-2016 15:17 (365 lượt xem) Đồng phục tốt nghiệp
    Cho mình hỏi khi nào có đồng phục tốt nghiệp
  • Nguyễn Thị Thuỷ lúc 2016-12-07 10:37:29

    Lễ phục tốt nghiệp đã phát từ 15/11 đến 19/11. Nấu em có đăng ký làm lễ và có danh sách làm lễ buổi sáng thì 7h11/12 đến TTDVSV để mượn còn buổi chiều thì btru7a 11/12 đến TTDVSV để mượn em nhé.

    Thân chào!