• Nguyễn Hửu Lực lúc 07-11-2016 23:44 (364 lượt xem) Đồng phục
    EM muốn hỏi dịch vụ sinh viên sẽ thông báo cho thuê lễ phục tốt nghiệp phải không? Và đăng ký cũng ở wed dịch vụ sinh viên luôn phải không ạ.
  • Nguyễn Thị Thuỷ lúc 2016-11-11 13:34:11

    Cô đã gửi thông báo vào email cho em rối nhé.