• Nguuyễn Công Vinh lúc 01-09-2017 12:08 (277 lượt xem) học kì 2 năm học 2017-2018 có cho đăng kí đồ án tốt nghiệp không vậy thầy ?? nếu như em muốn thi môn thay thế đồ án thì gồm những môn nào??...em cảm ơn.
  • TS. Nguyễn Thanh Hải lúc 2017-09-01 12:47:12

    Dear Vinh,

    Nhóm tư vấn không biết em là ai? học ngành gì? Nên không thể tư vấn được. Đa phần sẽ thông báo trên website BM và điều kiện làm DATN cũng có trên website.

    T Hai

    ---