• Hoàng Kỷ lúc 31-08-2017 23:20 (108 lượt xem) Gia đình em thuộc diện hộ cận nghèo quốc gia, vậy cho em hỏi là em có được nằm trong diện miễn giảm học phí không ạ? Nếu có thì em phải làm sao ạ?
  • Đỗ Thị Bích Ngân lúc 2017-09-01 10:20:40

    Chào em, 

    Theo hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí của trường, ở điều 2 khoản d thì SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới được miễn giảm học phí nhé em.