• Thiều Tấn Đạt lúc 31-08-2017 20:17 (84 lượt xem) Em là sv k15 ngành điện điện tử Kỳ này trong chương trình đào tạo có môn đồ án cung cấp điện mà trong lịch học không có vậy em phải lên khoa đăng ký hay sao ạ Đồ án cung cấp điện với thực tập cung cấp điện cái nào học trước ạ
  • Lê Trọng Nghĩa lúc 2017-08-31 23:03:53

    Chào em,

    em không cần phải lên khoa nhé, khoa và bộ môn sẽ đăng ký cho em

    đồ án môn học và thực tập cung cấp điện em sẽ học song song trong 1 học kỳ nhé.