• Võ Công Phi lúc 30-08-2017 02:31 (116 lượt xem) Thưa thầy, cô! Em là sinh viên hệ chuyển tiếp đại học chính quy khoá 2016, cho e hỏi điều kiện để làm đồ án tốt nghiệp năm nay, vì đây là kỳ cuối của tụi em. Cám ơn thầy
  • TS. Nguyễn Thị Mi Sa lúc 2017-08-31 15:38:45

    Điều kiện là điểm TB tích lũy trên 6.5 và không nợ quá 6 TC nhé