• Nguyễn Hữu Nghĩa lúc 28-08-2017 23:49 (195 lượt xem) Dạ em thuộc ngành CNKT điện tử truyền thông, K12. Theo như điều kiện các kỳ trước để được làm ĐATN là ko nợ quá 6 tín chỉ. Hiện tại em nợ 9 tín chỉ. Vì lý do gia đình đột xuất nên em muốn kết thúc toàn bộ chương trình học lúc kết thúc HK1 tới. Thầy Cô cho em hỏi em muốn làm ĐATN (hoặc học môn để thi tốt nghiệp) trong học kỳ này thì có cách nào được không ? Khoa hoặc bộ môn có hỗ trợ sinh viên khóa kéo dài K12 như em còn nợ dưới 9 chỉ dc làm ĐATN giống như K11 các kỳ trước (là nợ không quá 9 tín chỉ) không ? Em cám ơn nhiều ạ.
  • TS. Nguyễn Thanh Hải lúc 2017-08-29 16:11:48

    Dear Nghĩa,

    Thông tin và điều kiện làm DATN đã gửi trên website của BM, em vào đó xem và không nên hỏi bao nhiêu chỉ nữa. Đã là điều kiện và khoa đã có thông báo từ cách đây hơn 4 HK rồi, nên em có đủ thời gian để chuẩn bị. BM không có xét bất kỳ trường hợp nào ở đây và CT đào tạo từ khóa 2012 không còn các môn chuyên đề thi tốt nghiệp. Hy vọng là em hiểu và không hỏi chuyện này nữa mà hãy tập trung vào để vượt qua sớm để ra trường. Đây là con đường ngắn nhất.

    T Hai

    ---