• Vũ Xuân Linh lúc 23-08-2017 15:14 (124 lượt xem) Cách ghi đơn xin mở thêm lớp av2
    Cô ơi, con muốn xin mở thêm lớp AV2 vì rõ ràng cứ bị xếp đăng kí sau mà chỉ có 3 lớp như vậy thì chắc tới khi ra trường con cũng chưa được học AV nữa :(((( con muốn hỏi trong đơn cần viết những gì và đơn yêu cầu những gì vậy ạ?
  • ThS. Vũ Minh Hạnh lúc 2017-08-24 09:33:43

    Con lên mạng để tìm mẫu đăng ký xin mở lớp và điền vào và nộp cho PĐT nhe!

    Cô Hạnh