• Tùng lúc 08-08-2017 09:14 (101 lượt xem) Đồ án tốt nghiệp loại hình nghiên cứu
    Chào ban tư vấn, Cho em hỏi đồ án tốt nghiệp loại hình nghiên cứu nên bắt đầu thực hiện khi nào? Thời gian thực hiện là bao lâu?
  • ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung lúc 2017-08-08 09:16:56

    Đối với đồ án tốt nghiệp dạng nghiên cứu cần thời gian thực hiện ít nhất 6 tháng - 1 năm, do đó, em nên bắt đầu thực hiện từ đầu năm 4. Tuy nhiên, trước đó em nên vào phòng thí nghiệm tham gia với các anh chị khóa trước để nâng cao kỹ năng nghiên cứu trước khi tiến hành thực hiện.