• Cam Huong lúc 08-08-2017 08:17 (101 lượt xem) Thủ tục thực tập tốt nghiệp
  Em chuẩn bị đi thực tập tốt nghiệp ở công ty Đại Dương Xanh, Đồng Nai. Cho em hỏi những thủ tục và yêu cầu phía khoa đối với thực tập tốt nghiệp?
 • ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung lúc 2017-08-08 08:34:43

  Chào em, 

  Trước khi đi thực tập, em cần liên hệ bộ môn về thời gian và địa điểm đi thực tập để bộ môn thực hiện công văn.

  Khi đến công ty thực tập, em cần liên hệ cán bộ hướng dẫn ở nhà máy hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp.

  Cán bộ hướng dẫn cần chấm điểm theo phiếu đánh giá thực tập tốt nghiệp. 

  Ngoài ra, em cần giấy xác nhận thực tập có đóng mộc của công ty em đi thực tập

  Phía công ty cũng được yêu cầu làm phiếu khảo sát về sinh viên thực tập. 

  Toàn bộ biểu mẫu này em có thể download ở trang web của Khoa nhé