• Thanh An lúc 08-08-2017 07:58 (108 lượt xem) Thực tập tốt nghiệp
    Cho em hỏi, thực tập tốt nghiệp có thể xin đi trước vào học kỳ hè năm 3 không?
  • ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung lúc 2017-08-08 08:15:36

    Chào em, 

    Em có thể thực tập vào học kỳ hè nếu em bố trí được thời gian và có sự đồng ý từ phía công ty thực tập. Ngoài ra, em phải báo cho bộ môn thời gian, địa điểm đi thực tập để phía bộ môn gửi công văn cho công ty. 

    Thân mến