• Minh Phuc lúc 08-08-2017 07:48 (115 lượt xem) Đồ án tốt nghiệp
    Cho em hỏi đồ án tốt nghiệp loại hình thiết kế đi kèm với chế tạo mô hình thì mô hình có phải vận hành với nước thải và đánh giá kết quả không?
  • ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung lúc 2017-08-08 08:12:41

    Chào em, 

    Khi làm mô hình dành cho đồ án tốt nghiệp loại hình thiết kế, mô hình phải vận hành được với các thông số thiết kế và phải biểu diễn được khi báo cáo tốt nghiệp. Không cần đánh giá kết quả vận hành với nước thật. 

    Thân mến.