• Câu hỏi 123 lúc 11-08-2017 19:36 (153 lượt xem)

    Cách thức phúc khảo điểm thi như thế nào? Khi phúc khảo thì điểm có thể bị trừ hay không?

  • Hồ Thành Nguyên lúc 2017-08-11 19:36:42

    Cách thức phúc khảo: Bạn lên văn phòng bộ môn môn đó, xin làm đơn phúc khảo và đóng phí phúc khảo.

    Điểm phúc khảo có thể bị trừ nếu bài làm của bạn bị sai. Vì vậy trước khi phúc khảo bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.


    1 tập tin đính kèm