• Câu hỏi 122 lúc 11-08-2017 19:34 (238 lượt xem)

    Làm sao để biết được các thông tin học bổng nhanh nhất?

  • Hồ Thành Nguyên lúc 2017-08-11 19:34:30

    Để biết thông tin học bổng nhanh nhất bạn phải thường xuyên kiểm tra mail sinh viên của mình, lên trang web khoa, trường thường xuyên đó là đối với các học bổng trong trường, còn đối với các học bổng ngoài trường bạn phải chủ động tìm đến nó và thường xuyên theo dõi thông tin về học bổng đó khi nào đến thời gian nộp học bổng bạn làm đơn nộp theo hướng dẫn của học bổng.


    1 tập tin đính kèm