• Câu hỏi 120 lúc 10-08-2017 20:32 (131 lượt xem)

    Sinh viên có được đóng ý kiến về bài giảng của giảng viên không? Nếu có thì hình thức đó diễn ra như thế nào?

  • Võ Thị Thanh Hằng lúc 2017-08-10 20:32:46

    Mỗi học kỳ sinh viên được đánh giá về bài giảng, phương pháp giảng dạy, nội dung môn học, giáo trình,… thông qua trang web đánh giá online. Ngoài ra, sinh viên có thể đóng góp ý kiến trực tiếp cho Giảng viên hoặc qua hòm thư của khoa (kcnhtp@hcmute.edu.vn)trong suốt quá trình học. Những ý kiến đóng góp của sinh viên sẽ được tổng hợp và phản hồi đến giảng viên đứng lớp nhằm góp phần giúp giảng viên cải thiện,đáp ứng yêu cầu học tập của sinh viên.


    1 tập tin đính kèm