• Câu hỏi 118 lúc 10-08-2017 20:29 (140 lượt xem)

    Ngành CNTP có khác gì so với ngành Nữ công gia chánh?

  • Võ Thị Thanh Hằng lúc 2017-08-10 20:29:10

    Khác với lĩnh vực nữ công gia chánh, ngành công nghệ thực phẩm sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về các lĩnh vực như: khoa học thực phẩm, vi sinh thực phẩm, kỹ thuật thực phẩm, công nghệ chế biến các sản phẩm thực phẩm trên quy mô công nghiệp, quản lý chất lượng thực phẩm, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, nghiên cứu phát triển các sản phẩn thực phẩm mới...


    1 tập tin đính kèm