• giang tấn đạt lúc 25-09-2018 19:07 (22 lượt xem) hỏi
    cho em hỏi đề thi học kì giữa CLC khác gì so với đại trà ?? có khó hơn đề đại trà không ạ
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-09-25 19:36:52

    Hầu như là tương đương, không khác biệt nhiều.