• Võ Thị Phương Mai lúc 11-09-2018 20:42 (49 lượt xem) Anh văn đầu ra
    Chưa học av5 nhưng thi av đầu ra nếu đủ điểm thì có được tính không ạ?
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-09-11 22:23:16

    Av đầu ra và av5 không liên quan với nhau, do đó không có sự ảnh hưởng qua lại.