• luân lúc 03-09-2018 22:00 (25 lượt xem) sai điểm
    Điểm thi anh văn đầu vào các nghành chất lượng cao của em gồm reading:40, listen:35, writing:45, speaking:60 , nhưng final lại chỉ có 30 nên bị xếp vào lớp intensive 1 , trong khi nếu đúng thì phải là 45 , lớp intensive 2
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-09-04 08:56:07

    Khoa đã điều chỉnh và đăng ký lại tkb intensive 2 cho em. Em vào trang online cập nhật lại TKB và đi học nhé.