• luân lúc 02-09-2018 08:01 (29 lượt xem) xin sửa điểm
    Cho e hỏi là điểm thi anh văn đầu vào ngành chất lượng tiếng anh của e bị sai thì xin điều chỉnh lại ở đâu vậy .????
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-09-03 04:32:55

    Bị sai là thế nào, em phải nói rõ chi tiết.