• Nguyễn Tấn Đạt lúc 01-09-2018 14:36 (51 lượt xem) Thi Anh Văn Đầu Ra
    Dạ cho em hỏi lịch thi AV Đầu Ra TOEIC của trường mình có thể biết trước trong bao lâu và xem ở đâu ạ?
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-09-01 18:07:36

    Tất cả đều có trên trang online, khi gần có đợt thi sẽ có thông báo trên trang online và gửi mail cho sv.