• Nguyễn Ngọc Quang Vinh lúc 30-08-2018 23:04 (47 lượt xem) Học Phí Học Kỳ kéo dài
    cho em hỏi e đang ở học kỳ kéo dài, cho em hỏi nếu môn e học lần đầu ở học kỳ kéo dài có đóng tiền như môn học lại không ạ
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-08-31 04:29:03

    Đóng tiền như môn học lại.