• Nguyễn Quang Hiếu lúc 29-08-2018 19:22 (50 lượt xem) Học vụ
    Cho em hỏi mình có thể nộp đơn xin tạm dừng ở trên web online không ạ
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-08-29 20:26:31

    Không được, đơn xin tạm dừng phải được xin xác nhận nhiều bước trước khi nộp trực tiếp bản giấy tại phòng tuyển sinh và ct sv.