• Nguyễn Duy Poon lúc 29-08-2018 18:18 (88 lượt xem) Anh văn 2 và Anh văn 3
    Câu hỏi của em là: Kì này em đăng kí một lúc Anh văn 2 và Anh văn 3 và em nghe đồn rằng Anh văn 3 sẽ bị tính rớt vì chưa học Anh văn 2, có đúng như vậy không ạ?
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-08-29 20:29:44

    Phải học xong anh văn 2 mới được học anh văn 3. Em phải huỷ đăng ký anh văn 3 đi.