• Huỳnh Hiệp Phát lúc 25-08-2018 21:22 (64 lượt xem) Học phần
    Em học mấy học phần như Lý 1, Toán 1, Nhập môn ngành Đ-đt, Marx-Lenin, Hóa đại cương thì có cần sách ko? Nếu cần thì mình phải mua dưới phòng photo (tại em đi ngang qua thấy nhiều sách photo) hay em phải mượn dưới thư viện?
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-08-26 04:03:55

    Mượn ở thư viện, có đủ hết cho sv.