• Đinh Công Cường lúc 25-07-2018 14:31 (132 lượt xem) Số tín chỉ tự chọn
    - Cho em hỏi ngành của mình cần học bao nhiêu tín chỉ tự chọn xã hội và bao nhiêu tín chỉ tự chọn chuyên ngành? - Xin cảm ơn!
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-07-25 14:58:15

    Mỗi ngành sẽ có đặc thù khác nhau, em liên hệ Trưởng ngành của mình - thầy Mỹ Hà để được tư vấn.