• Minh luân lúc 24-07-2018 19:20 (184 lượt xem) Chất lượng cao tiếng anh
    Nếu học anh văn tăng cường phải đóng thêm học phí khoảng bao nhiêu ạ
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-07-25 14:57:32

    Có 3 cấp độ lớp.

    Học phí mỗi cấp lớp sẽ gần 8 triệu (10 tín chỉ).

    Nếu kết quả thi của em thấp sẽ phải khởi đầu ở cấp thấp nhất và học qua 3 cấp lớp.