• Hồ Quốc Thạch lúc 18-07-2018 21:36 (128 lượt xem) Clc tiếng anh
    Cho e hỏi học hệ clc tiếng anh là học toàn bộ các môn học bằng tiếng anh hay chỉ có các môn chuyên ngành mới học tiếng anh ????
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-07-23 08:01:21

    Toàn bộ bằng tiếng anh.