• Duy Chung lúc 14-07-2018 22:54 (213 lượt xem) Phân biệt clc tiếng việt vs clc tiếng anh
    Cho tôi hỏi những môn nào thì sinh viên clc tiếng anh sẽ được học bằng tiếng anh?
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-07-17 09:37:08

    Toàn bộ các môn học sẽ học bằng tiếng anh.