• Hồ Hoàng Hải Anh lúc 14-07-2018 22:04 (190 lượt xem) Sự khác biệt là lợi thế học CLC
    1.SV CLC tiếng việt khác biệt như thế nào với SV CLC tiếng anh ạ ??? 2.Lợi thế khi học CLC tiếng việt và CLC tiếng anh ạ ??
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-07-17 09:38:14

    CLC tiếng anh sẽ học 100% các môn học bằng tiếng anh, phù hợp với các bạn có vốn tiếng anh tốt (nghe nói đọc hiểu tiếng anh tốt).