• Hồ Hoàng Hải Anh lúc 14-07-2018 22:03 (216 lượt xem) Sự khác biệt giữa CLC tiếng việt với CLC tiếng anh
    SV CLC tiếng việt khác biệt như thế nào với SV CLC tiếng anh ạ ??? Lợi thế khi học CLC tiếng việt và CLC tiếng anh ạ ??
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-07-15 17:27:10

    Hệ CLC tiếng anh sinh viên phải học toàn bộ các môn trong chương  trình bằng tiếng anh (gv dạy bằng tiếng anh, giáo trình tiếng anh).

    Hệ CLC tiếng việt sẽ có cách đào tạo tương đương hệ đại trà, học bằng tiếng việt.