• Nguyễn Thị Thu Thảo lúc 14-07-2018 07:07 (59 lượt xem) Việc đăng ký môn tự chọn
    Em là sinsinh viên ngành công nghệ thực phẩm, trong 6 chỉ tự chọn em có đăng ký môn Nhập môn logic học, trên trang Online môn đó vẫn được tính vào điểm trung bình và kết quả thống kê số tín chỉ tự chọn tích lũy vẫn đủ 6 (tính cả môn logic học). Nhưng em xem chương trình đào tạo thì môn đó nằm trong phần Chưa nhập kế hoạch, như vậy môn logic học em học có được tính là môn tự chọn chưa hay em phải học môn trong kế hoạch đào tạo của ngành em ạ? Em xin cảm ơn.
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-07-17 09:38:57

    Em liên hệ với cô Phạm Thị Hoàn - Trưởng ngành đế được tư vấn trực tiếp.