• Nguyễn Thị Thu Thảo lúc 14-07-2018 07:01 (80 lượt xem) Chuyển điểm AV bằng bằng AV quốc tế
    Em muốn hỏi chuyển điểm AV bằng bằng AV quốc tế chỉ áp dụng cho AV 1 2 3 và không chuyển được điểm học phần AV 4 5 đúng không ạ?
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-07-14 16:05:17

    Đúng vậy, av 4 và 5 là 2 môn đặc thù của Khoa CLC, sv phải học và không được chuyển điểm bằng chứng chỉ.