• VÕ TRẦN THÁI SƠN lúc 13-07-2018 10:24 (61 lượt xem) TƯ VẤN CHỌN NGÀNH
    Em thi TN 2018 21đ khối A - tiếng anh 2.2đ , đã Đk NV1 CNKT Oto CLC tiếng anh. Nếu đậu có phải thi đầu vào môn tiếng anh? Nếu o đủ điểm có bị loại khỏi ngành học o? CẢM ƠN BAN TƯ VẤN!
  • Võ Thanh Lộc lúc 2018-07-17 09:40:42

    CÓ thi đầu vào, không đủ điểm sẽ phải học anh văn tăng cường đến khi đạt mới được học chính thức.