• Trương Tấn Sang lúc 16-08-2017 21:38 (390 lượt xem) Chuyển ngành
    Cho em hỏi điều kiện chuyển ngành của ngành clc Tiếng Anh ạ
  • Võ Thanh Lộc lúc 2017-08-17 05:20:50

    Hệ CLC Tiếng Anh sẽ không được chuyển ngành.