• Le Truong My Linh lúc 16-08-2017 14:13 (270 lượt xem) Thi anh van dau vao cua khoa clc tieng anh theo chuong trinh nao?
    Em muon hoi thi tieng anh dau vao clc tieng anh la co ban hay nang cao?Va co theo mot chuong trinh ro rang hay khong?Chang han như toeic hay ilets.....
  • Võ Thanh Lộc lúc 2017-08-16 14:27:56

    Website Khoa vừa đăng thông báo lịch thi tiếng anh đầu vào, có ghi rõ kiểu đề thi và có mẫu đề thi cho SV tham khảo. Em vào xem nhé.