• Trương Hồng Ngọc Tấn lúc 15-08-2017 20:05 (222 lượt xem) Hỏi về ngành
    Ngành Điện tử - Truyền thông có khác gì với ngành Điện tử viễn thông - Kỹ Thuật máy tính không thầy.
  • Võ Thanh Lộc lúc 2017-08-16 14:29:53

    Không có ngành ĐT viễn thông-KT máy tính. Tại trường SPKT chỉ có 2 ngành riêng biệt là Điện tử Truyền thông và ngành KT Máy tính.