• Phan Trinh lúc 02-08-2017 14:53 (425 lượt xem) Tiêu chuẩn đầu vào tiếng Anh cho hệ đào tạo CLC bằng tiếng Anh.
    Thí sinh đã đạt chứng chỉ IELTS 7.0 vào tháng 5/2017 có được miễn thi đầu vào tiếng Anh hệ chất clượng cao bằng tiếng anh không?
  • Võ Thanh Lộc lúc 2017-08-02 16:19:38

    Được, SV nộp bằng IELTS cho Khoa để được miễn thi AV đầu vào.