• nguyễn đức hiển lúc 02-08-2017 08:16 (255 lượt xem) khoa ngành
    chuyên nghành ô tô thuộc khoa nào của trường
  • Võ Thanh Lộc lúc 2017-08-02 08:22:01

    Khoa Cơ khí động lực và Khoa ĐT Chất lượng cao đều có ngành Ô tô.

    Khoa cơ khí động lực quản hệ đại trà.

    Khoa CLC quản hệ CLC.