• Nguyễn Minh Hiếu lúc 31-07-2017 23:44 (318 lượt xem) Thi tiếng anh đầu vào của clc tiếng anh
    Nếu như mình thi k đủ đạt B2 thì phải học thêm tiếng anh , vậy mình có cần đóng tiền học thêm không ạ???
  • Võ Thanh Lộc lúc 2017-08-02 08:24:47

    Có nhé em.