• Võ Văn Dũng lúc 31-07-2017 09:24 (165 lượt xem) Thủ tục học chứng chỉ sư phạm
    Con tôi chuẩn bị nhập học khóa 17-18 khoa CLC TV, nếu muốn đăng kí học thêm chứng chỉ sư phạm thì thủ tục như thế nào?
  • Võ Thanh Lộc lúc 2017-07-31 11:01:17

    Các khóa học chứng chỉ Sư phạm do Viện sư phạm của Trường mở định kỳ một năm có nhiều khóa. SV sau khi nhập học có thể liên hệ tại Viện sư phạm để hỏi về thời điểm mở lớp và thủ tục đăng ký (ghi danh và đóng tiền học).