• Võ Văn Dũng lúc 24-07-2017 09:05 (200 lượt xem) Nội dung học tập
    Ở chương trình CLC tiếng việt & CLC tiếng anh biết rằng khác nhau về một bên dạy tiếng việt và một bên dạy tiếng anh nhưng vế chương trình học có khác nhau không? CLC tiếng việt có chú trọng về tiếng anh cho SV để bảo đảm đầu ra cho SV không? Xin được trả lời, cám ơn.
  • Võ Thanh Lộc lúc 2017-07-24 10:52:15

    Chương trình học có khác nhau, tuy nhiên khối lượng kiến thức hầu như tương đồng. CLC tiếng việt vẫn sẽ được học tăng cường tiếng anh hơn sv ở hệ đại trà.