• minh long lúc 17-07-2017 12:19 (241 lượt xem) học phí năm đầu
    cho em hỏi học phí năm đầu tiên hệ chất lượng cao có thể chia ra 2 đợt đóng không
  • Võ Thanh Lộc lúc 2017-07-18 15:29:53

    Học phí đóng theo Học kỳ, mỗi năm 2 học kỳ.